Orsa Match Open och Corona

Orsa Match Open som var tänkt att genomföras första helgen i augusti har jag beslutat att ställa in. 
 
Det blir således ingen tävling. Jag bibehåller anmälningslistan och ni som vill ändra er anmälan hör av sig till mig så tar jag bort ert namn. 

Hoppas också att ni som eventuellt redan bokat boende kan boka av utan att det blir problem. 

Anledningarna till att jag väljer att ställa in behöver det väl egentligen inte ordas så mycket kring men med tanke på att ett flertal tävlingar genomförs runt om i Sverige trots pandemi så vill jag i alla fall tala om hur jag tänker.
 
1: Jag vill inte samla grupper av människor oavsett om det är 5,15 eller 49 personer. Smittrisken finns där i alla lägen. Grupperingar tenderar också att innebära att människor går tillbaks till invanda beteenden. 
 
2: Att drabbas av Covid-19 kan vara mycket allvarligt. Alltså en fråga om liv eller död. Det är, enligt mig, inget man raljerar kring eller tar lätt på.
 
3: Vi är flera som befinner sig i riskgrupper. I allra högsta grad. 
 
Det räcker så. 
 
Då är ni informerade. Vi satsar på nästa år och förhoppningsvis är allt som vi är vana vid
 
Håll avstånd, res inte, stanna hemma vid symptom. 
 
Lev väl, fiskekompisar och alla ni andra
 
 

RSS 2.0